NOTÍCIES

Entrevista a Maria Sangüesa, nova...

«És indispensable que l’ESS es construeixi a partir de formes de governança cada cop més horitzontals» La Maria Sangüesa i Viudes s’encarrega de l’administració i la gestió econòmica de Iacta, cooperativa d’advocades sòcia d’ECOS que acaba de celebrar el seu desè aniversari. A més, tot...

llegeix més

Fem nostre l’espai públic:...

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el trànsit motoritzat és causant del 50% de la contaminació. Barcelona és la ciutat d’Europa amb més densitat de vehicles per km² i es troba entre les 5 ciutats més contaminades d’Europa, superant els valors màxims de protecció de la...

llegeix més

Barcelona, ciutat de pols cooperatius

  Context Durant l’última dècada, a Catalunya ha sorgit i s’ha anat desenvolupant un moviment que promou una manera diferent de consumir, estalviar, treballar i fer empresa. Al mateix temps, l’actualitat ens situa davant de nous reptes socials, ambientals, culturals i econòmics que són una...

llegeix més

compartir espai

Les activitats d’ECOS tenen lloc en cinc locals diferents. Un d'ells correspon a la seu del grup, que es troba al carrer Casp 43 de Barcelona. Són locals compartits per cooperatives d’ECOS i, a més, acullen altres empreses i entitats amigues.


llegeix més

incentivar la
intercooperació

ECOS ha nascut per potenciar la cooperació entre les empreses del grup, és a dir, allò que coneixem com a intercooperació. Aquesta intercooperació pot adoptar moltes formes diferents, però una de les més importants és impulsar nous projectes d’economia social i solidària.


llegeix més

ecos de
transformació

El Grup Ecos organitza de manera regular el cicle Ecos de Transformació, projecte per apropar la ciutadania a alternatives de l’economia social i solidària relacionades amb diferents àmbits de la vida. Organitzem actes oberts al públic i editem materials divulgatius.


llegeix més