NOTÍCIES

Sabons artesanals al Grup ECOS

Des de fa quatre anys, la sòcia d'ECOS Labcoop és una de les impulsores de Cooperativa de Joves, un programa formatiu promogut i finançat pel Departament d’Empresa i Treball i el d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu...

llegeix més

FàcilMent, comunicació fàcil per a...

Les sòcies d'ECOS l'Apòstrof i CRÍTIC són dues de les cooperatives que han impulsat, juntament amb El Grup cooperatiu TEB, el primer servei de comunicació clara i fàcil que genera ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual El Servei Integral FàcilMent és el primer servei en...

llegeix més

Nou equipament cultural de...

Barcelona ja disposa d'un nou espai municipal dedicat a les arts escèniques, amb especial incidència en la música. Es tracta de Paral·lel 62, un equipament de titularitat municipal que està gestionat per la unió de les cooperatives Quesoni i l'Afluent i la Sala Upload. Una...

llegeix més

compartir espai

Les activitats d’ECOS tenen lloc en cinc locals diferents. Un d'ells correspon a la seu del grup, que es troba al carrer Casp 43 de Barcelona. Són locals compartits per cooperatives d’ECOS i, a més, acullen altres empreses i entitats amigues.


llegeix més

incentivar la
intercooperació

ECOS ha nascut per potenciar la cooperació entre les empreses del grup, és a dir, allò que coneixem com a intercooperació. Aquesta intercooperació pot adoptar moltes formes diferents, però una de les més importants és impulsar nous projectes d’economia social i solidària.


llegeix més

ecos de
transformació

El Grup Ecos organitza de manera regular el cicle Ecos de Transformació, projecte per apropar la ciutadania a alternatives de l’economia social i solidària relacionades amb diferents àmbits de la vida. Organitzem actes oberts al públic i editem materials divulgatius.


llegeix més