NOTÍCIES

Traiem l’oficina al carrer!

Aquest divendres 18 de setembre ens sumem al Parking Day, una iniciativa de  sensibilització i reivindicació consistent en què diverses entitats, col·lectius i ciutadania en general transformen de forma temporal places públiques d’aparcament en parcs, jardins i altres formes d’espai públic, amb l’objectiu de reivindicar...

llegeix més

Una tardor de cafè i bicicletes

Comença un nou curs i al Grup Ecos ho fem estrenant bicicleta! No és una bici qualsevol; és Bicicoop, el resultat d’un projecte consistent en la recuperació de bicicletes que estan fora de circulació. Des de Coòpolis, Biciclot i BiciHub les reparen i les cedeixen...

llegeix més

Ja és aquí el Balanç Social!

El Grup Ecos formem part de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya i realitzem el balanç social des de la nostra constitució, l'any 2011. Es tracta d'una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern que ens permet, a les...

llegeix més

compartir espai

Les activitats d’ECOS tenen lloc en sis locals diferents. Dos corresponen a les seus del grup, que es troben al carrer Casp 43 i al carrer Bailèn 5, de Barcelona. Són locals compartits per cooperatives d’ECOS i, a més, acullen altres empreses i entitats amigues.


llegeix més

incentivar la
intercooperació

ECOS ha nascut per potenciar la cooperació entre les empreses del grup, és a dir, allò que coneixem com a intercooperació. Aquesta intercooperació pot adoptar moltes formes diferents, però una de les més importants és impulsar nous projectes d’economia social i solidària.


llegeix més

ecos de
transformació

El Grup Ecos organitza de manera regular el cicle Ecos de Transformació, projecte per apropar la ciutadania a alternatives de l’economia social i solidària relacionades amb diferents àmbits de la vida. Organitzem actes oberts al públic i editem materials divulgatius.


llegeix més