NOTÍCIES

Mesures per front als efectes de la...

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) ha posat en marxa el Pla d’Acció de l’Economia Solidària, una proposta amb mesures concretes dirigides en una primera etapa a Administracions Públiques i, pròximament, a iniciatives de l’ESS i a la ciutadania. En aquesta primera fase, s’inclouen mesures per fer...

llegeix més

Comandes conjuntes a productores...

Davant de la crisi sorgida arran de la Covid19 molts sectors econòmics s'han vist afectats, però un dels sectors claus que ha seguit funcionat és l'alimentació. Així i tot,algunes productores que habitualment distribuïen en restauració i menjadors escolars s'estan quedant sense els seus canals habituals...

llegeix més

#LaXarxaEsPresenta

La Xarxa de Dones Cosidores de Barcelona, formada per diversos grups de costura i amb el suport de la cooperativa Etcèteres, ha engegat una campanya per presentar-se en societat i aconseguir el seu objectiu: començar a rebre encàrrecs grans, ara que ja estan preparades per...

llegeix més

compartir espai

Les activitats d’ECOS tenen lloc en sis locals diferents. Dos corresponen a les seus del grup, que es troben al carrer Casp 43 i al carrer Bailèn 5, de Barcelona. Són locals compartits per cooperatives d’ECOS i, a més, acullen altres empreses i entitats amigues.


llegeix més

incentivar la
intercooperació

ECOS ha nascut per potenciar la cooperació entre les empreses del grup, és a dir, allò que coneixem com a intercooperació. Aquesta intercooperació pot adoptar moltes formes diferents, però una de les més importants és impulsar nous projectes d’economia social i solidària.


llegeix més

ecos de
transformació

El Grup Ecos organitza de manera regular el cicle Ecos de Transformació, projecte per apropar la ciutadania a alternatives de l’economia social i solidària relacionades amb diferents àmbits de la vida. Organitzem actes oberts al públic i editem materials divulgatius.


llegeix més